Mesiac úcty k starším

 

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

 

Aj naša trieda si pripomenula v tomto mesiaci, aby sme nezabúdali na tých skôr narodených. Ako? Pripravili sme si pre nich krásne papierové kvetiny a tými sme potom obdarovali dôchodcov v uliciach nášho mesta. Ich prekvapenie a radosť z obdarovania a z milých detských slov úcty a vďaky boli veľmi emotívne a potešili nás všetkých.  Dúfam, že táto akcia nás všetkých inšpirovala, pretože mesiac október sa ešte len začal, ale úctu a vďaku všetkým, ktorých už zdobia vrásky a aj svojím najbližším by sme mali prejavovať neustále.

Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.