Aj tento rok korčuľujeme

S príchodom zimy môžme už vytiahnúť korčule a poďme sa zdokonaľovať v korčuľovaní a aj zistiť či sme to po roku nezabudli.  Aj rodičia sú vítaní!

Kedy: v pondelky - 11.11. , 18.11. , 25.11., 9.12.

Čas:  9.15 h. - 10.15 h.

Vyučovanie: SJL, MAT, NBV (PDA bude v utorok miesto TEV)