Vianočná besiedka

08.12.2013 15:27

Milí rodičia, starí rodičia, aj tento rok sme na Vás nezabudli a pripravili si pre Vás bohatý kultúrny program. Naša vianočná besiedka sa uskutoční 12.12. 2013 v našej triede. Srdečne ste všetci vítaní.

—————

Späť