Informácie

  • Zber plastových vrchnákov - celoročne

  • Zber papiera - 13. 10. - 15. 10. 2014 

  • Rodičovské združenie - 21.10. 2014 o 16.00 hod.

  • Divadlo "Mechúrik Koščúrik" - november, vstupné 2 eurá

  • Súťaž v hláskovaní v AJ - 20.10. 2014

  • Timravina studnička - školské kolo - 13.10.

  • Pytagoriáda - školské kolo - 10.12.

  • Deň trochu inak - 29.10.(4 žiaci za triedu)

  • Hovorme o jedle 15.10. - na tému mlieko