Hviezdoslavov Kubín

Poézia či próza?
Aj táto otázka trápila našich recitátorov pri výbere diela vhodného na recitáciu na Hviezdoslavov Kubín. Okrem Martinky, ktorá bola úspešná už aj minulý rok sa odvážili zapojiť aj ďalší: Adam, Timejka a Zarka. A ukázalo sa, že spravili dobre. Adam získal 1.miesto za poéziu a reprezentoval nás aj na okresnom kole, kde skončil štvrtý. Blahoželáme. Timejka získala 2.miesto  a Martinka 3.miesto za prózu v školskom kole. Aj Zarka prekvapila a podala pekný výkon.