QR kódy

Na stránke  https://www.qr-code-generator.com    si vytvorte odkaz pre spolužiakov, zakódujte ho a uložte vo formáte JPG.

Postup: Klikni hore na TEXT, napíš odkaz, CREATE QR code a vpravo na DOWNLOAD. Ulož si obrázok kódu a vlož ho na tento padlet. Nezabudni napísať pre koho to je.