Súťaž v hláskovaní v AJ

Aj my druháci sme sa zapojili do školskej súťaže v hláskovaní. Najprv sme sa na to mesiac pripravovali, potom prebehlo v našej triede v oboch skupinách triedne kolo a tí najlepší nás reprezentovali aj v školskom kole. Ako sme obstáli na školskom kole? Našim bystrým hlavičkám blahoželáme!

1. miesto - Dominik L.

2. miesto - Daniel B.

3. miesto - Tomáš B.

4. miesto - Tomáš Č.

5. miesto - Leo S.