Viacboj všestrannosti

V jesenných mesiacoch sa na našej škole uskutočnil aj viacboj fyzickej všestrannosti. Z našej triedy sa ho zúčastnili len tí najlepší. V čom súťažili? Tri dievčatá a traja chlapci podali výborné výkony v člnkovom behu, šplhu, skoku z miesta a loptových činnostiach.  Konkurencia z ostatných tried bola veľká, ale aj tak sme sa nevzdali a získali aj pekné umiestnenia. Najlepšie obstála Tamarka L., ktorá spomedzi druháčiek získala 1. miesto a Sofia B. bola na 3. mieste. Blahoželáme im.