Vedecká hračka

    V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sme sa 16.10.2013 aktívne zúčastnili zaujímavej interaktívnej výstavy KOLESO – vedecká hračka. Poslaním výstavy bolo predstaviť koleso, ako základný objav v dejinách ľudstva. Koleso využíva väčšina technických odvetví, je naším verným spoločníko a nenahraditeľným pomocníkom človeka, ktoré už vyše šesťtisíc rokov človek využíva na rôzne účely. V hre, v možnosti dotýkania sa predmetov spočívalo špecifikum samotnej výstavy. Na šikovné ruky našich druháčikov, na ich pozorovanie, na zábavné, nezvyčajné a pritom poučné hranie čakalo vyše 100 predmetov z 28 štátov, ktoré boli tematicky sústredené v kolesových hniezdach okolo hračky, alebo experimentu s kolesom. Na výstave sme sa popri hre mohli aj veľa naučiť. Potom sme si  prezreli aj prírodovednú expozíciu múzea.