Výstava drobných domácich zvierat 20.9.2013

    Niekoľko dní potom, čo sme si prezreli výstavu lesných zvieratiek, boli sme sa pozrieť aj na súťažnú výstavu domácej hydiny. Aj táto expozícia živých zvieratiek nás zaujala a neodradil nás ani zvláštny zápach, ktorý bol prítomný v celej hale. Mali sme možnosť kŕmiť zvieratka, pozorovať porotcov pri vážení a hodnotení jednotlivých zvierat.