Etwinningový projekt

V tomto školskom roku sme sa zapojili aj do etwinningového projektu "Deti deťom", Jeho cieľom je pripraviť a nacvičiť s deťmi bábkové divadlo (divadelné predstavenie) s pesničkami a vystúpenie zrealizovať buď na detskom oddelení v nemocnici alebo v detskom domove, príp. v nejakom sociálnom zariadení pre deti.

Toto sú naši partneri v projekte:Fakultní základní škola Olomouc, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo