V knižnici s Osmijankom

 

Počuli ste už o Osmijankovi? Ak nie, tak sa vyberte po tieto dni do Podvihorlatskej knižnice v Humennom, kde je vystavená expozícia venovaná čitateľskej súťaži čítame s Osmijankom. Aj my sme sa rozhodli, že sa tento rok do nej zapojíme, veď aj naše čitateľské schopnosti sa zlepšili a chceme si aj nájsť nových literárných kamarátov a hrdinov. 

 
 

O čo v tejto súťaži ide? Pedagógovia a knihovníci prihlasujú deti v redakcii Osmijanka a zabezpečujú pre ne súťažný biltén. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má chuť vo voľnom čase čítať knižky a zabávať sa hľadaním odpovede na OSEM literárnych hádaniek. Deti majú možnosť počas šiestich mesiacov, pretože samotná súťaž začína v októbri a končí v apríli nasledujúceho roka, spoznať osem vynikajúcich diel slovenských a svetových autorov. Osmijanko v každom ročníku pripravuje pre deti množstvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky navyše pre výmyselníkov alebo aj začínajúcich autorov.

 
 

Osmijankovi môžu deti posielať fotografie triedy, kresbičky, výpisky z denníkov. Pekné listy uverejňujeme v časopise Slniečko. Súťaž je vyhlasená vždy na jeden školský rok a slávnostne ju vyhodnocujú 1. júna na MDD. Víťazný kolektív na konci školského roka pozve Osmijanko na jednodňový zájazd do hlavného mesta SR, ktorý do súťaže sponzorsky venovala Cestovná kancelária TRANSTIP.