Zatmenie slnka

 
Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa SlnkoMesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. Dôvod, že zatmenia Slnka na Zemi vôbec existujú, je ten, že pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme. Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadá na piatok 20. marca, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpi nad nebeský rovník a začne kalendárna a astronomická jar. 
Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách nastalo zatmenie Slnka, ktoré bolo na Slovensku viditeľné ako čiastočné. Aj my sme pozorovali tento vzácny úkaz. Na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka.