Informácie - pomôcky do školy

Milí žiaci, prázdniny sa už pomaly končia a mnohí sa už vypytujete, čo si máte zabezpečiť do tretieho ročníka. Mňa to len potešilo, akých to mám šikovných žiakov, čo už v predstihu myslia na školu, a tak Vám zasielam zoznam pomôcok. Teším sa už na skoré stretnutie s Vami, že mi porozprávate zážitky z prázdnin, a dúfam, že sa tešíte na školu, spolužiakov a aj na mňa.
 
     ZOŠITY:
 
č. zošita názov                         
523 Slovenský jazyk + obal
523 Čítanie + obal 
523 Tvorivé čítanie a písanie + obal
523 Pravopisné cvičenia
523 Hravá matematika + obal
523 Matematika + obal 
523 Anglický jazyk + obal 
523 AJ - slovná zásoba (moja skupina) + obal
zakladač AJ na písomné práce + euroobaly 20 ks.
513 Päťminútovky
644 Slovníček
513 Cvičné diktáty
513 Kontrolné diktáty
444 Prírodoveda + obal
444 Vlastiveda + obal
420 Geometria - máme z minulého roka
  Žiacka knižka + obal
  Notový zošit
  Čitateľský denník z minulého roka
2 ks 523 na MAT a SJL ak žiak bude navštevovať ŠKD
1 balenie papier A4 na prefocovanie ( kto môže )
 
     Na výtvarnú výchovu doniesť 20 kusov výkresov číslo A4, 10 kusov výkresov  A3, farebný papier, lepidlá, vodové farby, (temperové farby), tuš, pierko na tuš, nožnice, plastelínu, nádobu na vodu, obrus, štetce... S tým si už hravo poradíte, veď viete, čo žiak potrebuje na VV. Čoho sme mali minulý rok nedostatok, tak to bolo lepidlo, preto si nejaké zadovážte aj k sebe do tašky.
 
    Na telesnú výchovu: tričko, krátke nohavice, ponožky, tepláky, športovú obuv.
 
    Na geometriu si zaobstarajte dobré pravítka, aby boli priehľadné, čísla dobre čitateľné. Hlavne dlhé 30 cm pravítko a trojuholníkové pravítko, pravouhlé.
  
    Hygienické potreby: malý uteráčik s menom, 2 ks toaletného papiera