Naše úspechy

Aj v tomto školskom roku sme sa usilovne pripravovali na rôzne súťaže. Každý z nás je iný, výnimočný v tom čomu sa venuje a čo ho baví. Aj široký záber súťaží nám prináša možnosť tvorivo sa realizovať:
  
 • Timravina studnička - školské kolo - súťaž v recitácii pôvodnej literárnej tvorby - 2. miesto (Martinka P.)

 • Súťaž o najkrajšiu tekvicu - vyhlásená primátorkou mesta Humenné - cenu získali Tamarka L., Miška K.

 • Súťaž v hláskovaní v AJ - školské kolo - 1. miesto (Dominik L.), na 2. a 3. mieste ( Adam P., Daniel B. Mirka S., Tomáš B.)

 • Školský šachový turnaj 1.kolo- 1. miesto (Leo S.), 3. miesto (Klaudia Ľ.)

 • Pytagoriáda - školské kolo - 1.miesto (Dominik L.), 2. miesto (Mirka S.), 3. miesto ( Adam P.)

 • Pytagoriáda - okresné kolo - 1. miesto (Dominik L.), 3. miesto (Mirka S.)

 • Šaliansky Maťko - školské kolo - súťaž v recitácii povestí - 2. miesto (Martinka P.)

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - próza - 1. miesto ( Martinka P.)

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - próza - 1. miesto ( Martinka P.)- postup na krajské kolo 24.4. v Starej Ľubovni

 • Hviezdoslavov kubín - krajské kolo - 3.miesto (Martinka P.)

 • Logická olympiáda - školské kolo - 2. miesto (Dominik L.) - spomedzi všetkých žiakov VIN a ŠIN tried prvého až štvrtého ročníka - postup na krajské kolo 22.4. v Prešove, medzi úspešných patrili aj Tamarka L., Adam P., Daniel B., Marko M., Vanesska Ch.

 • Jazykový kvet - semifinále krajského kola - úspešne sme sa predviedli s dvomi divadielkami v anglickom jazyku (17 žiakov)v kategórii prevzatá a aj vlastná tvorba a postúpili do finále krajského kola - 17.4. v Prešove. Tam v prevzatej tvorbe sme získali 1.miesto a postup na celoslovenské finále a vo vlastnej tvorbe pekné 2. miesto

 • Viacboj - školské kolo -celkové výsledky:  dievčatá - 2. miesto Tamara L.,3. miesto Vanessa Ch., chlapci  ľ. miesto Dominik L.

 • Viacboj - okresne kolo - 2.miesto Dominik L.

 • Čitateľský oriešok - po zaslaní  literárnych a výtvarných prác z našej triedy v termíne do 31. októbra 2014, odborná porota v tzv. predkole prehodnotila práce, či spľňajú všetky kritéria a do ďalšieho kola postúpilo z 9998 žiakov okolo 1200 žiakov. V našej triede postúpilo 17 žiakov: Mirka S., Tomáš B., Adam P., Terezka K., Dominik L., Natalia Ch., Sophia P., Marko M., Zarka G., Timea L., Daniel B., Zuzka V., Leo S., Sofia B., Miška K., Vanesska Ch., Martinka P. Stále za nich môžte hlasovať na tejto stránke:                                          https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818483918189480.1073741834.114764378561441&type=3

 • Genius logicus

 • Klokanko

 • Súťaž vyhlásená primátorkou mesta Humenné " O najkrajšiu a najväčšiu kraslicu"

 • Súťažíme s Osmijankom