Vianočná besiedka

Vianoce, Vianoce, prekrásne Vianoce....
December nám tohto roku nenadelil mnoho snehu, zato my sme si pre rodičov a blízkych pripravili bohatú nádielku pravej zimnej a vianočnej atmosféry v podobe vianočného programu. Okrem vianočných vinšov a piesní, žiaci predviedli tance, divadielka v slovenskom i anglickom jazyku a pre rodičov si pripravili aj drobné darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Veľká vďaka patrí každemu jednému žiakovi a žiačke za energiu, čas a snahu pri príprave programu. Dúfame, že sa Vám program páčil, a že nám prispejete fotografiami z tejto akcie. Fotografie posielajte na mail: alexovicova@zshu.edu.sk Ďakujeme!!!